محصول دیجیتالی

هیستوگرام گلبول های قرمز

هیستوگرام گلبول های قرمز
هیستوگرام گلبول های قرمز
هیستوگرام گلبول های قرمز
هیستوگرام گلبول های قرمز

هیستوگرام گلبول های قرمز

۱۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

هیستوگرام گلبول های قرمز در حال حاضر به‌صورت یك بخش كامل‌كننده و ضروری در تمام دستگاه‌های خودكار تجزیه‌كننده خون در دسترس است. شرایط و وضعیت‌های مختلف هماتولوژیكی غیرنرمال اثرات خود را در هیستوگرام نشان می‌دهد و با مشاهده‌ی این هیستوگرام و دیگر پارامترهای CBC می‌توان از آن به‌عنوان كلیدی در تشخیص و مدیریت اختلالات گلبول های قرمز كمك گرفت. علاوه‌بر این همراه با مشاهده‌ی گسترش خون محیطی به‌عنوان كمك در پایش و تفسیر تغییرات مورفولوژیكی آبنرمال به‌ویژه در مورد جمعیت‌های دوشكلی گلبول های قرمز می‌توان از آن استفاده کرد.

این میکروکتاب در مورد برخی از اشكال مورفولوژیكی دیمرفیسم و اثرات و تغییرات ناشی از آن در هیستوگرام های گلبول قرمز بحث می‌كند .