محصول دیجیتالی

هورمون های جنسی و تفسیر آن

هورمون شناسی، هورمون، هورمون جنسی، هورمون های جنسی و تفسیر آن، آزمایشگاه
هورمون شناسی، هورمون، هورمون جنسی، هورمون های جنسی و تفسیر آن، آزمایشگاه
هورمون شناسی، هورمون، هورمون جنسی، هورمون های جنسی و تفسیر آن، آزمایشگاه
آزفایلو، azfileo
محصول دیجیتالی

هورمون های جنسی و تفسیر آن

۲۷٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
فایل PDF - زبان فارسی- 49 صفحه

فهرست مطالب

 • ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ
 • ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻮﺗﺌﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه
 • ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ
 • ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 • 17 OH ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 • ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
 • اﺳﺘﺮادﯾﻮل
 • UnconyugatedEstriol (UE3)
 • Human Chorionic Gonadotropin (HCG )
 • Prostate Specific Antigen (PSA)
 • Free Prostate Specific Antigen (f PSA)
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
 • واکنشهای ﻫﻤﻮژن و ﻫﺘﺮوژن
 • رادﯾﻮاﯾﻤﻨﻮاﺳﯽ
 • ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)
 • (CLA) Chemiluminescence or Chemical Light

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.