محصول دیجیتالی

نکات کلیدی نمونه گیری کشت خون

نکات کلیدی نمونه گیری کشت خون
نکات کلیدی نمونه گیری کشت خون
نکات کلیدی نمونه گیری کشت خون
محصول دیجیتالی

نکات کلیدی نمونه گیری کشت خون

۰تومان
اضافه به سبد خرید

نکات کلیدی نمونه گیری کشت خون

انجام كشت خون در تشخيص بيماران تب دار با علايم حاد و بدون شكايت موضعي و نيز در تشخيص قطعي اندوكارديت عفوني نقش ارزنده اي دارد عفونت هاي خوني حاصل از باكتريهاي فرصت طلب يكي از مشكلات عمده بيماران بستري شده در بيمارستانها و افراد ايمنوساپرسيو است و بدليل مقاومت دارويي بالاي عوامل ايجاد كننده باكتريمي بيمارستاني ، مرگ و مير بالاتري دارند.

نمونه گيري : به علت اينكه ميزان مرگ و مير در عفونتهاي خون بالا است ( حدود 20% تا 50% ) لذا نمونه گيري ، جداسازي و تشخيص دقيق عامل بيماري از اهميت خاصي برخوردار است.................

فایل PDF

زبان فارسی

3 صفحه