محصول دیجیتالی

تشخیص و تفسیر رسوب ادراری

تشخیص و تفسیر رسوب ادراری
تشخیص و تفسیر رسوب ادراری
تشخیص و تفسیر رسوب ادراری

تشخیص و تفسیر رسوب ادراری

۱۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کامل ترین جزوه کاربردی تجزیه ادرار در آزمایشگاه

فایل PDF- زبان فارسی
229 صفحه
مباحثی که در این جزوه مطرح میشوند:
  • تضمین کیفیت آنالیز ادرار
  • جمع آوری نمونه های ادرار
  • نگهداری و مواد محافظ
  • آزمایش ماکروسکوپی ادرار
  • آزمایش شیمیایی ادرار
  • کنترل کیفی نوار ادرار
  • آزمایش میکروسکوپی ادرار
  • اطلس رنگی رسوب ادرار