محصول دیجیتالی

میکرو کتاب سانتریفیوژ

میکرو کتاب سانتریفیوژ

میکرو کتاب سانتریفیوژ

۹٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

سانتریفوژ برگرفته از واژه لاتین به معنای گریز است. این وسیله با استفاده از نیروی گریزازمرکز در حرکت دورانی ترکیبات یک مخلوط را ازهم جدامیک‌ند. انواع مختلف سانتریفوژ در صنعت و تحقیقات کاربرد دارند. در این میکروکتاب، درباره نوع ایستاده سانتریفوژ که معمولا در آزمایشگا ههای بهداشتی و بالینی کاربرددارد، صحبت خواهد شد. موارد استفاده از سانتریفوژ سانتریفوژ به وسیله نیروی گریزاز مرکز(نیرویی که وقتی اجسام حول یک محور ثابت میچرخند، ایجاد میشود) ذرات سوسپانسیون را از مایع جدامیکند. حرکت دورانی میتواند سبب تفکیک دو مایع با غلظتهای مختلف شود. در نتیجه حرکت دورانی نیرویی چند برابر نیروی جاذبه در یک مدت زمان کنترل شده، ایجاد میشود. در آزمایشگاه، سانتریفوژ در مراحلی مانند جداسازی مواد جامد از مایعات بالینی درنتیجه تشکیل رسوب و همچنین برای تفکیک اجزای مختلف خون از جمله گلبو لهای قرمز، گلبو لهای سفید، پلاکتها و انجام آزمایشهای متعدد دیگر کاربرد دارد. سانتریفوژ مد لهای مختلف دارند. بیشترین مدلهایی که در آزمایشگاههای بهداشتی و بالینی استفاده میشوند، سانتریفوژ رومیزی، اولترا سانتریفوژ، سانتریفوژ هماتوکریت و سانتریفوژ ایستاده هستند. 8 صفحه فایل متنی PDF