محصول دیجیتالی

میکروکتاب دستورالعمل آماده سازی ،تهیه و کنترل کیفی محیط کشت

محیط کشت میکروبشناسی
محصول دیجیتالی

میکروکتاب دستورالعمل آماده سازی ،تهیه و کنترل کیفی محیط کشت

۱۲٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل PDF
15 صفحه
طول عمر محیط های کشت تهیه شده بستگی به نوع اجزاء تشکیل دهنده محیط، نحوه نگهداری و ذخیره کردن آنها دارد. تمامی محیط های کشت باید دور از نور نگهداری شوند. تابش نور به محیط های کشت موجب تشکیل مواد باکتریوستاتیک و باکتریساید مانند پراکسیداز می گردد. طول عمر اغلب محیط های کشت پلیتی در دمای 4 درجه سانتیگراد یک هفته می باشد ولی اگر در داخل کیسه های پلاستیکی بسته بندی شوند بطوریکه هوا داخل آنها نفوذ نکند تا 4-3 هفته قابل مصرف هستند. طول عمر محیط های کشت حاوی آنتی بیوتیک بستگی به پایداری آنتی بیوتیک موجود در آن دارد. در مجموع محیط های حاوی آنتی بیوتیک را در مدت یک هفته باید مصرف کرد. از سوی دیگر با گذشت زمان اینگونه محیط های کشت رطوبت خود را از دست داده، بدلیل افزایش غلظت آنتی بیوتیک قدرت انتخابی آنها افزایش می یابد. پلیت ها را باید قبل از مصرف به دمای اتاق رساند. اگر پلیت محیط کشت بیش از 8 ساعت در دمای اتاق باقی بماند برای مصرف مناسب نمی باشد. محیط های کشت لوله ای در مقایسه با محیط های کشت پلیتی عمر طولانی تری دارند. اغلب این محیط های کشت اگر در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شوند 6-3 ماه قابل مصرف می باشند.
#محیط_کشت #میکروبیولوژی #میکروبشناسی #کنترل_کیفی #آزمایشگاه