محصول دیجیتالی

میکروکتاب استفاده و نگهداری از یخچال و فریزر آزمایشگاهی

میکروکتاب استفاده و نگهداری از یخچال و فریزر آزمایشگاهی
میکروکتاب استفاده و نگهداری از یخچال و فریزر آزمایشگاهی
میکروکتاب استفاده و نگهداری از یخچال و فریزر آزمایشگاهی
میکروکتاب استفاده و نگهداری از یخچال و فریزر آزمایشگاهی

میکروکتاب استفاده و نگهداری از یخچال و فریزر آزمایشگاهی

۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل متنی 12 صفحه

 یخچال و فریزر آزمایشگاهی ( LABORATORY FRIDGES AND FREEZERS ) یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که در تمام آزمایشگاه های پژوهشی و صنعتی استفاده می شود. یخچال فریز آزمایشگاهی جز دستگاه های سرمایشی و برودتی هستند که وظیفه تازه نگه داشتن مواد حساس به گرما را برعهده دارند. آون آزمایشگاهی به صورت آون خلا ، آون فن دار، آون آزمایشگاهی معمولی و آون دما بالا تقسیم می گردد.

با توجه به اهمیت یکنواختی دما در قسمت های مختلف یخچال و فریزر آزمایشگاهی ، باید اطمینان حاصل گردد که دمای طبقات مختلف و حتی فضای تعبیه شده در درب یخچال در محدوده قابل قبول هستند . دما در هر روز و در دو نوبت اندازه گیری و بر روی منحنی کنترل دما وارد می گردد. در صورتی که دمای یخچال از محدوده مجاز خارج گشته و کاربر نتواند با تنظیمات در دسترس آن را اصلاح نماید ، باید با تعمیر کار مجاز جهت سرویس یخچال تماس گرفته شود.

در انتخاب یک یخچال و فریزر آزمایشگاهی ضروری است که حجم محفظه یخچال آزمایشگاهی ، دقت دمایی یخچال آزمایشگاهی ، گستره دمایی یخچال-فریزر آمایشگاهی ، سیستم کنترل دمایی پایدار یخچال فریزرآزمایشگاهی ، یکنواخت بودن دمای درونی یخچال و فریزر آزمایشگاهی و پایداری و عمر المنتهای سرمایشی یک یخچال فریزر آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گیرد.

در اکثر آزمایشگاه های بالینی وجود فریزر 20- درجه سانتی گراد برای نگه داری نمونه های ناپایدار همچون FFP ، کرایو ، دیسک های آنتی بیوتیکی بتا – لاکتام ، آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال و آنتی سرم ها کفایت می کند . با این حال در آزمایشگاه هایی که اقدام به انجام آزمایش های مولکولی می نمایند ، فریزر 70- درجه سانتی گراد نیز مورد نیاز است.