محصول دیجیتالی

میکروکتاب استفاده و نگهداری از صفحه همزن حرارتی

صفحه همزن حرارتی
صفحه همزن حرارتی
صفحه همزن حرارتی

میکروکتاب استفاده و نگهداری از صفحه همزن حرارتی

۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

به طور معمول صفحة همزن حرارتي، يك صفحة مسطح است كه ظرفهاي آزمايشگاه محتوي محلول روي آن قرار ميگيرند و
محتويات گرم شده و یا تریکب مي شوند. جنس اين صفحه از يك فلز رسانای خوب حرارتی مانند آلومينيوم و يا مواد سراميك است. در بعضي از همزن ها از نور مادون قرمز براي گرم كردن استفاده مي شود. اين همزنها داراي يك المنت گرمايي يك مقاوم الكتريكي ، يك سيستم كنترل روشن/ خاموش، يك كنترل دما، پيچ چرخش و موتور مي باشند. نوع موتور استفاده شده در اين دستگاه ها معمولا از نوع القاي تکفاز 2 است. همچنين، گسترة سرعت در اين دستگاه ها به تعداد قطبها و ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده بستگي دارد.

فایل متنی-PDF