محصول دیجیتالی

میکروکتاب استفاده و نگهداری از دستگاه آب مقطر

میکروکتاب استفاده و نگهداری از دستگاه آب مقطر
میکروکتاب استفاده و نگهداری از دستگاه آب مقطر
میکروکتاب استفاده و نگهداری از دستگاه آب مقطر
میکروکتاب استفاده و نگهداری از دستگاه آب مقطر

میکروکتاب استفاده و نگهداری از دستگاه آب مقطر

۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

اغلب ما كيفيت آب را در زندگي روزمره و در كار خود بديهي مي دانيم. اما خيلي از ما اهميت آب مصرفي در آزمايشگاه و درجات خلوص آن نسبت به نياز خود را در نظر نگرفته و بدون توجه به نياز خود اقدام به تهيه آب مي كنيم. عدم توجه به كيفيت آب در آزمايشگاه­ مي تواند به نتايج آزمايشگاهي، معرف ها يا تجهيزات آسيب رساند و در نتيجه در روند معالجه و تشخيص بيماري تاثير گذاشته و آزمايشگاه را دچار اشكال خواهد كرد و هزينه هاي جاري را نيز افزايش خواهد داد. با توجه به موارد اشاره شده الزام آشنايي متخصصين و شاغلين آزمايشگاهي به اين ماده مصرفي پركاربرد بيش از پيش نمايان مي شود.

فایل متنی- 6 صفحه