محصول دیجیتالی

راهنمای نگهداری دستگاه الایزا واشر

راهنمای نگهداری دستگاه الایزا واشر
راهنمای نگهداری دستگاه الایزا واشر
راهنمای نگهداری دستگاه الایزا واشر
راهنمای نگهداری دستگاه الایزا واشر

راهنمای نگهداری دستگاه الایزا واشر

۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

به طور کلی دستگاه االیزا واشر به وسیله میکروپروسسورهایی کنترل می شود که مراحل برنامه ریزی و کنترل عمل شستشو را اجرا می نماید.

به عنوان مثال کنترل دفعات چرخه شستشو، زمان های مورد نیاز جهت شستشو، به کاربردن و تنظیم فشارها، تنظیم عملکرد مکش و ... . تمام موارد یادشده جزئی از سیستم کنترلی دستگاه را تشکیل می دهد. سیستم کاربردی دستگاه از یک مخزن محلول شستشو، یک مخزن پسماند )برای پسماند تولید شده طی فرآیند شستشو(، یک یا چندین پمپ و سرنگ هایی تشکیل شده که محلول شستشو را وارد چاهک ها می کنند.

فایل متنی فارسی- 7 صفخه