محصول دیجیتالی

جزوه آزمایشگاه خون جلد اول و دوم

آزمایشگاه خونشناسی
محصول دیجیتالی

جزوه آزمایشگاه خون جلد اول و دوم

۶۳٫۶۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جزوه آزمایشگاه خون جلد اول و دوم

..............................

جزوه آزمایشگاه خون شناسی 1

فایل PDF- زبان فارسی

134 صفحه

فهرست مطالب

 • آموزش خون گیري و شناخت ضدانعقادها
 • اندازه گیر ي هموگلوبین و هماتوکریت
 • شمارش گلبولهاي سفید به روش دستی
 • شمارش گلبولهاي قرمز به روش دستی
 • شمارش پلاکت ها به روش دستی
 • کشیدن اسمیر خون محیطی و رنگ آمیز ي آن
 • بررسی مورفولوژي گلبول هاي قرمز
 • شمارش افترا قی گلبول هاي سفید
 • شمارش رتیکلوسیت
 • سرعت رسوب گلبولی(ESR)
 • اصول سل کانتر
 • آزمایش سیکلینگ
 • آزمایش شکنندگی اسمزي
 • آزمایش همولیز سوکروز
 • آزمایش سرم ا سید ي شده(Ham Test)

.......................................

جزوه آزمایشگاه خون شناسی 2


فایل PDF- زبان فارسی

97 صفحه

فهرست مطالب

 • چگونگی بررسی لام مغز استخوان و سلولاریتی آن
 • شناخت مراحل بلوغ ردهی اریتروئیدی
 • شناخت مراحل بلوغ ردهی میلوئید
 • شناخت سایر سلولهای طبیعی مغز استخوان
 • شناخت و گزارش لنفوسیتهای آتیپیک
 • بررسی لامهای لوسمی های میلوئیدی حاد و مزمن
 • بررسی لامهای لنفوئیدی حاد و مزمن
 • رنگ آمیزی سیتوشیمیایی
 • رنگ آمیزی پرآیودیک اسید شیفت Periodic Acid-Schiff = PAS
 • رنگ آمیزی سودان سیاه Sudan Black-B
 • رنگ آمیزی جهت نشان دادن آنزیم میلو پراکسیداز Myeloperoxdasei
 • رنگ آمیزی آهن
 • آزمایش زمان پروترومبین Prothrombin Time: PT
 • آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال (Activated Partial Thromboplastin Time: APTT)
 • آزمایش زمان سیلان یا خونریزی Bleeding Time: BT
 • آزمایش زمان انعقاد Clotting Time
 • آزمایش پایداری لخته در اوره 5 مولار
 • آزمایش اندازه گیری فاکتور هشت VIII
 • آزمایش (Fibrin/Fibrinogen degradation product) FDP
 • آزمایش D-dimer
 • آزمایش اندازه گیری سطح فیبرینوژن

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.