محصول دیجیتالی

تهیه و کنترل کیفی محیط کشت

محیط کشت،میکروبشناسی،کنترل کیفی،کنترل کیفی محیط کشت
محصول دیجیتالی

تهیه و کنترل کیفی محیط کشت

۲۱٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

محیط ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺖ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻩ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍﺳا ﺯﻱ، ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻫﻮﻳــﺖ ﻭ ﺁﻧﺘ ﻲ ﺑﻴــﻮﮔﺮﺍﻡ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴــﻢ ﻫــﺎﻱ ﺑﻴﻤــﺎﺭﻳﺰﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧــﺪ. ﺑﺴ ﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﻭﺗﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺷـﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺖ، ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

فایل متنی فارسی- 14 صفحه

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.