محصول دیجیتالی

آشنایی با آزمایشگاه روتین بانک خون

آشنایی با آزمایشگاه روتین بانک خون

آشنایی با آزمایشگاه روتین بانک خون

۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

هدف از اين مجموعه گردش در يك بانك خون اصلي و داخل قسمت هاي مختلف اين تشكيلات و آگاهي از اقداماتي است كه در آنجا انجام مي پذير د. قصد ما كمك به خواننده براي فهم بهتر اين مطلب است كه چگونه تئوري هاي آموخته شده بطور عملي در آزمايشگاه به منظور دستيابي به هدف والاي مراقبت از بيمار با كيفيت بالا و تلاش براي ترانسفوزيون بي خطر، به كار گرفته میشود.

فایل متنی فارسی- 24 صفحه